Kuldebro er et område med dårlig isolering

Lækagesporing

lækagesporing

Lækagesporing

Alle steder hvor der er en temperaturforskel kan vi spore en lækage med vort infrarøde kamara (IR).

Det kan være lækager i fjernvarmerør, varme- og kølerør, gulvvarmeslanger, utæt dampspærre, revner og sprækker i bygninger, utætte fuger, trækgener under gulve og ved fodlister som ikke er til at lokalisere eller finde årsagen til.

Er der ikke umiddelbart en temperaturforskel, kan vi etablere denne ved at etablere et bygnings over- eller undertryk, eller ændre på temperaturforholdene i mediet eller omgivelserne – så der opstår en temperaturforskel. Ved vejrligsskift, kan vi ligeledes ofte lokalisere f.eks. utætheder i paptage.

Efter en lækagesporing udarbejdes en dokumenterende rapport, indeholdende såvel IR som digitalebilleder af lækagen, så man efterfølgende kan udbedre skaden.

Læs mere på brancheforeningens hjemmeside.